Skip to main content

Bodhisattvakoulu 2023-2024: Opetuksia Ytimestä ja sen ympäriltä

Bodhisattvakouluun voivat osallistua jo valmiiksi ryhmässämme olevat sekä uudet ihmiset, jotka tuntevat sisäisen kutsun sekä ovat halukkaita oppimaan lisää henkisistä meditaatioperinteistä, itse meditaatiosta ja sen aiheuttamasta sisäisestä muutoksesta, ja joilla on sisäinen toive ja vakaa pyrkimys ottaa askel kohti säännöllistä meditaatiota ja tietoista ja myötätuntoista elämäntapaa. Mikäli et ole aiemmin osallistunut Sydänmaan aktiviteetteihin, edellytämme yksityistapaamista kasvokkain tai etäyhteyksin, minkä pohjalta voimme yhdessä päättää osallistumisestasi. Koulutuksen voi suorittaa myös etäopiskeluna mp3 nauhoituksen avulla.

Bodhisattvakoulun tapaamiset koostuvat ohjatuista meditaatioista ja meditatiivisista harjoituksista sekä harjoitusta tukevasta opetuksesta, joka ammentaa eri jooga-, meditaatio- ja kontemplatiivisten henkisten perinteiden ydinopetuksista liittyen mm. elämän ja ihmisyyden syvempään merkitykseen ja päämäärään, tietoisuuden ja myötätunnon heräämiseen, maailman palvelemiseen ja henkisyyden ilmentämiseen päivittäisessä elämässä. Opetuksia inspiroivat useat henkiset traditiot, kuten Mahayana, Tiibetin ja Zen buddhalaisuus, Advaita vedanta, Kashmir Shaivism, Teosofia sekä esoteerinen kristillisyys. Bodhisattvakoulun kiinnostuksen ytimessä on yhtäältä ymmärtää ihmisyyttä ja maailmankaikkeutta henkisten filosofioiden ja sisäisten kokemusten kautta, joille henkiset opetukset antavat loogisen ja selkeän pohjan. Toisaalta vähintään yhtä keskeistä kuin sisäisten kokemusten ymmärtäminen on harjoitella elämään ihmiselämän arkea tietoisuudesta ja myötätunnosta käsin, mihin koulutus antaa vahvan ja jalat maassa olevan pohjan.

Meditatiivisten traditioiden opetusten mukaan emme ole vain kehomme, tunteemme ja mielemme vaan paljon monimuotoisempi ja syvällisempi kokonaisuus. Meissä heijastuu mikrokosmoksena koko maailmankaikkeuden makrokosmos. Sisäisen kiinnostuksemme ja harjoituksemme ytimessä on sen tutkiminen, kuka minä syvimmältään olen kaiken ilmentyvän keskellä. Mikä minussa on pysyvää ja mikä sen sijaan jatkuvasti muuttuvaa? Jnanajoogan (viisauden jooga) keskeisin kysymys on: Kuka Minä Olen? Vastaus piilee itse kysymyksessä, jonka todellisuutta emme kuitenkaan voi oivaltaa ajattelun vaan hiljaisuuden ja suoran kokemisen kautta. Kun hiljennämme mielemme, todellisuus paljastuu asteittaisesti itsestään ja huomaamme sen olevan luonnollinen tilamme – nk. Buddhaluonto.

Kokonaisvaltaisessa henkisessä polussa keskeinen osa on myötätuntoisen ja rakkaudellisen suhteen luominen itseemme ja toisiin. Tämä edellyttää oman keskeneräisyyden perinpohjaista näkemistä ja hyväksymistä. Pohjimmaisena harjoituksen tarkoituksena on nähdä asiat niin kuin ne oikeasti ovat, ilman kuvitelmia ja väärinymmärryksiä. Harjoittelemme päästämään irti myös erilaisista henkisistä uskomuksista, jotka eivät vie meitä todelliseen Itseen, vaan ruokkivat mielikuvitustamme ja pitävät yllä henkistä egoamme. Henkinen erottelukyky on avain todelliselle intuitiolle avautumiselle mielikuvituksen sijaan. Mottona toimintaamme ohjaamassa ovat mestari Jeesuksen sanat siitä, että ”hedelmistään puut tunnetaan”. Se, miten henkiset harjoitukset näkyvät arkielämässämme, esimerkiksi kyvyssämme havaita toimintamme motiiveja, tavassamme suhtautua itseemme ja toisiin ihmisiin, kyvyssämme levätä itsessämme ulkoisesta paineesta huolimatta ja valmiudestamme päästää irti asioista, jotka eivät tue harjoitustamme tai uhrautua omista mukavuusalueista palvellaksemme toisia, sekä viisaudessa ymmärtää milloin palveluksiamme ei todellisuudessa tarvita, ovat keskeisiä esimerkkejä edellä mainituista tietoisuuden hedelmistä, jotka kypsyvät sitoutuneen harjoituksen myötä. Lohduttavinta on se, että kaikessa keskeneräisyydessämme saamme luottaa, että kun kärsivällisesti mutta pitkäjänteisesti koputamme, meille avataan.

Omistamme tämän koulutuksen kaikille Bodhisattva-olennoille, jotka inspiroivat henkistä harjoitustamme ja elämäämme. Bodhisattva –termi tulee budhalaisuudesta ja tarkoittaa olentoa, joka on oivaltanut oman todellisen luontonsa ja joka siitä kumpuavasta myötätunnosta käsin toimii edistääkseen kaikkien elävien olentojen kärsimyksestä vapautumista ja tietoisuuden heräämistä. Bodhisattvakoulussa harjoittelemme bodhisattvapolulla toiveenamme se, että harjoituksemme hedelmät hyödyttävät itsemme lisäksi myös ympäristöämme ja siinä eläviä olentoja.

Päivämäärät
Kokoonnumme kuutena viikonloppuna (+ kesäextra).

1.-3.9.; 27.-29.10.; 24.-26.11.; 19-21.1.; 5.-7.4.; 24.-26.5. + kesäextra 26.-28.7.

Aloitamme perjantain meditaatiolla klo 19. Toivomme kaikkien osallistuvan tapaamisiin perjantaista sunnuntaihin. Voit saapua paikalle aikaisintaan pe klo 18.30 (ellei toisin sovita). Lauantaina klo 9.30-20, ja sunnuntaina klo 9.30-16. Yöpyjille aamiainen ennen koulutusten alkamista. Maksuton yöpyminen on mahdollista Sydänmaassa, mutta varaudu myös patjamajoitukseen, koska sänkypaikkoja ei riitä kaikille.

Hinta 140 euroa (sis 24% alv) viikonloppu sisältäen nauhoitteet. Yli 400 km päästä tuleville 115 euroa. Kaikki luennot ja ohjatut meditaatiot nauhoitetaan mp3 muodossa, joten kurssille voi osallistua myös kotoa käsin jäljestäpäin, jos ei pääse joku kerta paikalle. Koulutus on kokonaisuus eikä kurssipäivästä poissaolo vaikuta hintaan alentavasti. Jos kurssin suorittaa kokonaan etäopiskeluna, nauhoite maksaa 95 euroa/viikonloppu. Kurssimaksu tilille Heartland-Sydänmaa FI40 8954 0710 1011 62. Kurssi voidaan maksaa kertaluontoisesti tai kuudessa erässä aina ennen kutakin tapaamista.

Poikkeuksellisesti maksuajoista voidaan joustaa, mutta siitä on sovittava erikseen. Kurssilainen sitoutuu lähtökohtaisesti käymään koko vuoden koulutuksen, mikä on tärkeää koko ryhmän kannalta. Koulutuksen voi kuitenkin perustellusti keskeyttää, josta tulee ilmoittaa etukäteen. Viimeiseltä kerralta pois oleminen ei tarkoita maksusta vapautumista. Kurssilainen saa tällöinkin edelleen nauhoitteet kotityöskentelyä varten.

Ilmoittautuminen mahdollisimman pian ja mieluiten viimeistään 18.8. Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Voimme ottaa ryhmäämme vain muutaman uutta henkilöä.

Opettajina toimivat Leena Heinämäki ja Hans Christian Hansen ovat omistautuneet henkisten traditioiden ja joogaperinteiden opiskeluun, meditaatioon ja henkiseen elämäntapaan lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. He ovat opettaneet sekä edesmenneen Asger Lorentsenin koulutuksissa että pitäneet omia kursseja ja retriittejä reilun vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä Leena ja Hans Christian ovat amerikkalaisen henkisen opettajan Mark Sullivanin sekä intialaisen opettajan Sri M:n oppilaita. (Sri M on legendaarisen Himalajalla asuvan Sri Guru Babajin oppilas). Molemmat opettajat tukevat Bodhisattvakoulua ja muita Sydänmaan koulutuksia. Koulutuksessa ei ole pohjimmiltaan kyse yksittäisten opettajien tiedosta tai visiosta vaan laajemmasta impulssista, jonka takana on useampia henkisiä traditioita ja mestareita. Kurssi ei kutsu seuraamaan ketään opettajaa tai henkistä traditiota, vaan antaa monipuolisia ja arjessa toimivia eväitä löytämään oman sisäisen yhteyden omaan sisimpään, henkiseen kotiin, pitkäjänteisen harjoituksen kautta. Opetuskielinä on suomi ja englanti, joka käännetään suomeksi tarvittaessa.

Olet sydämellisesti tervetullut koulutuksiimme ja retiitteihimme, mikäli sisimpäsi kutsuu! Saat vapaasti välittää niistä tietoa myös eteenpäin.