fidaen

Tietoisuuden anatomia & tietoisuusterapia-koulutus 2021-22

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti meditatiiviseen itse-terapeuttiseen työskentelyyn, mutta antaa eväitä myös niille, jotka työskentelevät toisten ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Kun sitoudumme perin pohjin eheyttämään oman ihmisyytemme ja tulemme tietoiseksi omasta henkisestä potentiaalista voimme entistä syvällisemmin ja luonnollisemmin tukea myös muita. Vaikka koulutuksessa käynnistyy uusi jatkokausi, kurssi on rakennettu siten, että mukaan voi liittyä myös uusia opiskelijoita.

Ihmisyyden ytimessä on toive onnellisesta ja merkityksellisestä elämästä. Yhä useampi meistä on havahtunut siihen, että onnellisuus kumpuaa omasta sisimmästämme niinä hetkinä, jolloin mielemme tarinat, huolet, odotukset tai toiveet eivät vie huomiotamme pois itsestämme ja tästä hetkestä, jonka juuri nyt koemme.

Kun lepäämme itsessämme, koemme automaattisesti onnellisuutta, koska se on perimmäinen luontomme. Onnellisuudella ei tässä yhteydessä tarkoiteta samaa kuin hyvän olon tunne. Se on suoraan koettavissa oleva mielentilojen takaa kumpuava ja niistä riippumaton perustavanlaatuinen tyytyväisyys, josta ei puutu mitään. Elämässämme etsimme alitajuisesti kokemusta tästä perimmäisestä tyytyväisyydestä ja täyteydestä, ”minuudesta,” jota ei varjosta erilaiset rajoittavat usein alitajuiset tunne-ajatusmallit. Silloinkin, kun olemme osittain tietoisia kuormittavista tunne-ajatus- tai toimintamalleistamme, emme välttämättä pysty muuttamaan niitä kuin korkeintaan hetkittäin. Tämä johtuu siitä, että määrittelemme itsemme noiden tunne-ajatusmallien kautta ja tästä syystä kavennamme itseämme ja kadotamme kokemuksen autenttisesta minuudesta.

Autenttinen minuus on se osa meistä, joka on tietoinen ja tästä syystä vapaa. Se on se osa minuutta, josta on riisuttu kaikki rajoittavat määritelmät olla tietynlainen. Se on ydinminämme, joka on tietoisuus Itse. Kun alamme saada kosketusta tähän autenttiseen Minään mielessämme rakennetun minän sijaan, alamme tutustua siihen olentoon, joka todellisuudessa olemme. Tämä edellyttää tietoista ja pitkäjänteistä harjoitusta ihmisyyden ymmärtämiseksi ja eheyttämiseksi sekä todelliseksi itsensä rakastamiseksi. Itsensä hyväksymisen ja pyyteettömän rakkauden harjoitus avaa sydämemme todellisen potentiaalin myötätuntona, viisautena, luovuutena, intuitiona, ilona ja rauhana – perimmäisenä onnellisuutena.

Meditaatio on harjoitus tietoiseksi tulemisesta. Kun opettelemme vetämään huomiomme ajatusvirrasta itsemme keskelle tietoiseen olemiseen, alamme asteittaisesti saada kokemuksia autenttisesta minuudesta – Itsestä, jota alitajuisesti etsimme ja jonka näennäisesti kadotamme, kun huomiomme kohdistuu ajatusvirtaan tai ulkoisiin kohteisiin ja toimintaan, jossa ikään kuin unohdamme oman olemassaolomme ja toimimme tai ajattelemme automaattisesti opittujen kaavojen mukaan.

Tietoisuuden anatomialla tarkoitetaan ihmisyyden henkistä rakennetta. Jooga- ja meditaatioperinteet opettavat, että ihminen on kokonaisuus, joka ei muodostu pelkästään fyysisestä kehosta vaan hienojakoisemmista kehoista, joista voimme saada omakohtaisia kokemuksia meditatiivisten harjoitusten kautta. Meditaatio on tie syvempään itsetuntemukseen ja itseoivallukseen. Tietoisuuden anatomia tarkoittaa myös meissä olevia tietoisuuden tasoja, värähtelytaajuuksia, joita kutsutaan myös chakroiksi. Tietoisuuden tasot ilmentävät perustavanlaatuisia henkisiä laatuja ja ominaisuuksia. Tietoisuusharjoitusten kautta aktivoimme ja tasapainotamme meissä olevaa henkistä rakennetta, mikä johtaa kokemukseen eheytyneestä ja kokonaisvaltaisesta ihmisyydestä. Tietoisuuden anatomia antaa meille vastauksia siitä, keitä pohjimmiltaan olemme ja mikä on elämämme ja olemassaolon tarkoitus. Opetuksessamme ammennetaan useasta jooga-ja meditaatioperinteestä mukaan lukien buddhalainen psykologia. Koulutus pyrkii antamaan kokonaisvaltaisen ja ymmärrettävissä olevan teoreettisen pohjan sekä käytännön harjoituksia, joita pystyy tekemään omassa arjessa.

Tietoisuusterapia koostuu monipuolisista meditaatioista ja yksilö- ja pariharjoituksista, joiden kautta tulemme asteittaisesti yhä tietoisemmaksi autenttisesta, tietoisesta minuudestamme, josta käsin luomme uudenlaisen, vapauteen ja rakkauteen pohjautuvan suhteen ihmisyyteemme sekä meitä ympäröivään maailmaan. Tulemme tietoiseksi ja harjoittelemme rakastamaan ehyeksi koko ihmispersoonallisuutemme, joka koostuu erilaisista tunne- ajatus- ja toimintamalleista. Tässä prosessissa vapautamme itse luomiamme rajoittavia ajatusmuotoja ja luomme tilaa autenttiselle, tietoiselle minuudelle asuttaa kehomme ja ihmisyytemme, mikä johtaa kokemukseen kokonaisuudesta ja ykseydestä erillisyyden ja rikkonaisuuden sijaan.

Opettajina toimivat Leena Heinämäki ja Hans Christian Hansen, joilla molemmilla on henkisen terapian ohjaaja-koulutus (Asger Lorentsen, Tanska) sekä pitkällinen kokemus meditaatioperinteiden ja terapeuttisten tietoisuusharjoitusten harjoittamisesta ja ohjaamisesta yksilö- ja ryhmätasolla. Heidän kiinnostuksensa ja siihen liittyvä opiskelu ja käytännön työ on yli kahdenkymmenen vuoden ajan suuntautunut siihen, miten henkisyys integroidaan ihmiselämään niin, että tietoisuusharjoitukset heijastuvat ihmisyyden kautta arkisessa elämässä henkisinä laatuina, kuten myötätuntona ja rakkaudellisuutena. Oman harjoituksen kautta, jota he ovat jakaneet reilun vuosikymmenen ajan muiden ihmisten kanssa, he ovat huomanneet, että nk. ego-minän syrjään laittamisen sijaan (mitä monet meditaatioperinteet suorasti tai epäsuorasti opettavat) huomattavasti toimivampi tapa on persoonallisuuden kokonaisvaltainen rakastaminen, joka vapauttaa meidät itse luomistamme kahleistamme todelliseen autenttiseen itseemme, olemaan tietoisia olentoja, joiden olemassaolo ei rajoitu fyysiseen kehoon eikä mieleen, vaan jonka ydin on Henkinen Sydän - syvin olemuspuolemme, jossa lepäämme tietoisuutena ja rakkautena. Tällä hetkellä Leena ja Hans Christian ovat amerikkalaisen henkisen opettajan Mark Sullivanin sekä intialaisen opettajan Sri M:n oppilaita. (Sri M on legendaarisen Himalajalla asuvan Sri Guru Babajin oppilas). Molemmat opettajat tukevat Sydänmaan koulutuksia. Koulutuksen kieli on pääasiassa suomenkieli. Englanninkielinen osuus tulkataan tarvittaessa.

Aika ja paikka
Kokoonnumme seitsemänä lauantaina (ja halukkaille sunnuntaina) Sydänmaassa Rovaniemellä klo 10-19. Jatkokoulutuksen päivämäärät 13.-14.11; 15.-16.1; 9.-10.4; 4.-5.6; 13.-14.8; 17.-18.9; 29.-30.10.  Osoite: Illintie 51, Pahtaja, Rovaniemi.

Voit osallistua koulutukseen joko yksipäiväisenä tai kaksipäiväisenä. Jälkimmäisenä päivänä syvennämme meditaatio- harjoitusta ja itse-terapia -prosessia sekä lauantain opetuksien teeman pohjalta kumpuavien kysymysten käsittelyä. Kaukaa tulevien on mahdollista osallistua myös internetin välityksellä Rovaniemen ryhmän mukana. Toivomme kuitenkin läheltä tulevien saapuvan joka kerta fyysisesti paikan päälle. Koulutus toteutuu, mikäli vähintään kymmenen henkilöä ilmoittautuu mukaan. Ilmoittautuminen ja lisätietoja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. (mieluiten 15.10. mennessä).

Hinta
Hinta 70 euroa (sis. 24 % alv)/ koulutuspäivä. Kaksipäiväisenä koulutuksen hinta on 120 euroa (yli 400 km päästä tulevat 100 euroa). Kaikki luennot ja ohjatut meditaatiot ja muut harjoitukset nauhoitetaan mp3 muodossa, joten kurssille voi osallistua myös kotoa käsin jäljestäpäin, jos ei pääse joku kerta paikalle. Koulutus on kokonaisuus eikä kurssipäivästä poissaolo vaikuta hintaan alentavasti. Lähtökohtaisesti koulutukseen tulisi kuitenkin pyrkiä osallistumaan jokaisena kertana kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osallistujan toivotaan katsomaan/kuuntelemaan nauhoitus ja tekemään siinä olevat harjoitukset. Mikäli haluat nauhoitteet cd muodossa postitse, hinta on yhteensä 5 e/kerta.

Kurssimaksu tilille Heartland-Sydänmaa FI40 8954 0710 1011 62. Kurssi voidaan maksaa kertaluontoisesti tai seitsemässä erässä aina ennen kutakin tapaamista. Poikkeuksellisesti maksuajoista voidaan joustaa, mutta siitä on sovittava erikseen. Kurssilainen sitoutuu lähtökohtaisesti käymään koko koulutuksen, mikä on tärkeää sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyn kannalta. Koulutuksen voi kuitenkin perustellusti keskeyttää, josta tulee ilmoittaa etukäteen ennen seuraavaa tapaamista. Viimeiseltä kerralta pois oleminen ei tarkoita maksusta vapautumista. Kurssilainen saa tällöinkin edelleen nauhoitteet kotityöskentelyä varten.
Olet sydämellisesti tervetullut koulutuksiimme ja retiitteihimme, mikäli sisimpäsi kutsuu! Saat vapaasti välittää niistä tietoa myös eteenpäin.

Heartland-Sydänmaa

Illintie 51
96400 Rovaniemi
Finland

info (a) sydanmaa.org

Privacy Policy
Cookie Policy

Tilaa uutiskirje

Tilaa uutiskirje saadaksesi tietoa tapahtumistamme.
I agree with the Privacy policy